Splošni pogoji

1. VAROVANJE ZASEBNOSTI 
KD ROG spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Podatkov o uporabniških računih ne bomo posredovali drugim uporabnikom ali tretjim osebam. Vaš elektronski naslov, ki ga posredujete ob prenosu e-priročnika, ob prenosu e-priročnika ali v ostalih primerih, ko vpišete svoj email na spletni strani KD ROG nam bo služil le za obveščanje o novicah, povezanih s KD ROG.

KD ROG ne bo preverjal, urejal ali razkril vsebine spletnih strani uporabnikov, razen v primeru, da mu tako veleva zakon, ali če bo to potrebno da: (i) se zaščitijo interesi in pravice KD ROG ali da (ii) se popravijo in odpravijo težave pri programski opremi ali storitvah.

 

2. GARANCIJSKA IZJAVAKot uporabnik spletne strani KD ROG se strinjate, da vse stroritve spletne strani KD ROG uporabljate na lastno odgovornost. Storitve so na voljo po načelu  "kot so na razpolago". KD ROG ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve na spletni strani KD ROG popolnoma ustrezale vašim zahtevam in potrebam, ali da bodo storitve na voljo brez prekinitev - časovnih, varnostnih in brez napak. Prav tako KD ROG ne ponuja nikakršne garancije za točnost ali zanesljivost vseh, skozi storitve pridobljenih informacij ali da bodo programske napake takoj odpravljene. Zavedati se morate, da vse podatke / datoteke prenašate skozi KD ROG-ove storitve na svoj računalnik na lastno odgovornost in boste za morebitne izgube podatkov, ki bodo posledice takšnega prenosa, odgovorni sami.

 

Nobeno ustno ali pisno zagotovilo, ki ga pridobite od KD ROG, vam ne more jamčiti garancije, o kateri je govora v tem členu.

 

3. ODGOVORNOST, ZAVAROVANJEKD ROG ne prevzema odgovornosti za:
(i) Nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba KD ROGovih storitev.

(ii) Nobene stroške, ki ji povzroči nabava ali nakup storitev ali sredstev, prejemanje sporočil ali transakcije, v katere ste se vključili s pomočjo KD ROG storitev
(iii) Nepooblaščen dostop do uporabnikovih prenosov ali podatkov, skupaj in ne samo s škodo ali izgubo dobička.
(iv )Izjave ali obnašanje tretjih oseb, ki so vključeni v storitve KD ROG.

 

4. ZAKONIPogoji sodelovanja so odvisni in od zakonov in drugih elementov prava RS.Za prijavo na obveščanje o tekmovanjih, prireditvah in dosežkih v spodnji obrazec vpišite vaš elektronski naslov.


Vaš E-mail

Zanimajo me predvsem

  Strinjam se s pogoji

Prijavi se na obveščanje